Má očkování proti covidu vliv na menstruaci? A jaký?

Očkování proti covidu-19 je v současné době jedním z nejdůležitějších společenských témat. Existuje souvislost mezi vakcinací a menstruačními obtížemi typu silnějšího krvácení, krvácení mimo obvyklý cyklus a podobně? Na sociálních sítích se objevily zkušenosti žen, které pozorovaly, že po očkování proti onemocnění covid-19 byl průběh jejich menstruace nějakým způsobem neobvyklý, povětšinou horší.

Vakcíny proti novému typu koronaviru mohou – nikterak překvapivě a podobně jako vakcíny proti jiným chorobám – mít mnoho (zcela běžných) vedlejších účinků, jako je horečka, zimnice a bolesti svalů. Je tedy namístě uvažovat, zda může očkování proti covidu dočasně ovlivnit další aspekt zdraví, další tělesný proces: menstruační cyklus.

V současné době neexistují žádné vědecké důkazy prokazující, že vakcíny způsobují těžší nebo nepravidelné menstruační krvácení. Mnohé ženy však na sociálních sítích (v USA, kde se na rozdíl od ČR masivně očkuje) sdílely svá pozorování, že průběh menstruace po očkování byl silnější, než jsou zvyklé. „Popsané zkušenosti jsou zajímavé, ale neříkají nám, že se jedná o kauzální vztah [mezi vakcínami a zprávami o silnější menstruaci] - zejména v době, kdy vakcíny dostávají denně miliony žen,“ uvedl k tomu Stuart Ray, lékař a profesor medicíny a onkologie na Lékařské fakultě Johna Hopkinse.

Kate Clancyová zkoumá vliv očkování proti covidu na menstruaci

Docentka antropologie Kate Clancyová, PhD., z Ilinoiské univerzity se rozhodla vliv očkování proti covidu na menstruaci blíže prozkoumat, když už ho žádné doposud zveřejněné studie nestudovaly. Jak napsala ve svém příspěvku na Twitteru, kolegyně jí vyprávěla, že slyšela od různých žen, že jejich menstruace měla po očkování těžší průběh. Clancyová byla tedy zvědavá, jak to vidí ostatní ženy, a sama shledala, týden a půl od aplikace první dávky vakcíny (Moderna), že se u ní měsíčky dostavily dřív a byly silnější: “Krev ze mě prýští, jako by mi bylo zase dvacet.”

Další ženy se pak svěřily s podobnými zkušenostmi:

„Jsem přesně týden po aplikování druhé dávky Moderna a začal pro mě neobvykle těžký cyklus, a to asi o dva a půl týdne dříve.“
„Dostala jsem Modernu poslední den menstruace. O devět (!!!!) dní později se objevila další menstruace, která byla noční můrou.“
„Jsem tři týdny po své první očkovací dávce od společnosti Moderna a menstruace se dostavila, i když jsem uprostřed platíčka [antikoncepce]. Za 12 let užívání antikoncepce se mi to nikdy nestalo.“
“Mám menstruaci třetí den a několikrát denně vyměňuji extra dlouhé noční vložky. Typické pro mě v tenhle den bývají možná jedna nebo dvě běžné vložky (i když extra absorpční) na celý den.”
“Takhle jsem naposled krvácela, když jsem porodila děti.”
“Nenapadlo mě si to spojit, ale ano. Dostala jsem to po první dávce o týden dříve a bylo to trochu horší (i když jsem ve věku, kdy se to může každý měsíc měnit). Po druhé dávce přišla menstruace v termínu, ale stále silnější. Líbí se mi vaše teorie!”

Téma a výpovědi žen Kate Clancyovou natolik zaujaly, že se s kolegyní Katharine Leeovou, doktorandkou v oboru veřejného zdraví na Washingtonské univerzitě, rozhodly prozkoumat ho hlouběji a zkušenosti se změnami menstruace po očkování shromáždit. „Dosud nebyly k dispozici žádné informace, které by nám umožnily pochopit tuto reakci na vakcínu,“ řekla Leeová. „Moje otázka byla: ‚Jaký mechanismus to mohl způsobit?' A také by bylo hezké, kdyby lidé věděli, že se to může stát, aby na to mohli být připraveni.“

Průzkum obou akademiček tento týden úspěšně prošel federálně požadovaným procesem kontroly etiky a zde nebo zde je ostatně možné se zapojit, pokud byste měly podobnou zkušenost a chtěly o ní referovat.

Výzkum na téma ovlivnění menstruace očkováním proti covidu-19
Takto se 7.4. radovala doktorka Kate Clancyová na svém Twittru.

“Teorii, že vakcína může ovlivnit ženský cyklus, je obtížné vysvětlit z biologického hlediska,” říká Mark Turrentine, profesor porodnictví a gynekologie na Baylor College of Medicine v Texasu. „Neexistuje žádný biologický mechanismus, který by zodpovídal za narušení menstruačního cyklu po podání vakcíny proti covidu-19,“ vysvětluje. Profesor Turrentine také zdůrazňuje, že neobvyklé vaginální krvácení „nebylo vedlejším účinkem hlášeným v žádné z klinických studií od výrobců vakcín a dosud nebyly zaznamenány žádné rozsáhlé nežádoucí účinky týkající se nepravidelného menstruačního krvácení“.

Uvidíme, zda to probíhající průzkum Kate Clancyové a Katherine Leeové více osvětlí...

Covid a průběh menstruace

Zdokumentováno však bylo, že koronavirus - a obecněji stresující okolnosti pandemie - dočasně změnily menstruační cyklus některých žen. Vliv na menstruaci nemusí mít nutně očkování, ale prodělání onemocnění covid-19. K dispozici je malá studie 233 žen v reprodukčním věku s klinicky diagnostikovaným covidem-19 (nikoli po očkování), která uvedla některé menstruační změny. Ze 177 pacientek se záznamy o jejich menstruaci mělo 25 % „změny síly menstruace“, 20 % mělo periodu lehčí než obvykle a 19 % mělo cyklus delší než obvykle. Tolik studie, která byla zveřejněna v lednu 2021 v časopise Reproductive BioMedicine Online. I když je možné, že protikoronavirová vakcína může mít podobný účinek, není tato skutečnost v tuto chvíli známa.

Ženské téma, na které medicína zapomíná

Pro docentku Clancyovou je téma případných dopadů na menstruaci v důsledku očkování i určitým rozčarujícím důkazem toho, že při studiích, které se zabývají například vedlejšími účinky vakcín, se stále málo myslí na ženy. A na to, že menstruují. „Všimli jste si nějakých dopadů na menstruační cyklus? To je [ve studiích] pravděpodobně něco, na co nemyslí,” soudí docentka Clancyová. Zástupci CDC (tj. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA) neodpověděli na dotazy ohledně toho, zda si jsou vědomi dopadu očkování na menstruační cyklus žen či zda plánují takový výzkum provést. Přitom by takový průzkum a vůbec otevření tohoto tématu mohly být užitečné mnoha ženám, které prožívaly horší průběh menstruace, ale možná souvislost s očkováním je - ani jejich lékaře - nenapadla.

Pandemie a menstruační stresory

Případné změny menstruačního cyklu však mohou jít, jak už bylo výše zmíněno, i na vrub stresu, kterému v komplikované pandemické situaci mnozí čelí ve zvýšené míře. I to, že jsme musely změnit své návyky, přesunout se například z práce domů, kde na nás nad rámec pracovních povinností byly naloženy další “funkce” (uklízečka, učitelka, družinářka, vedoucí školní jídelny…), to vše může mít vliv i na cyklus. “Menstruační stresory” mohou zahrnovat právě změnu zaběhlé rutiny i změnu prostředí, včetně přibývání na váze a zvýšené konzumace alkoholu, vysvětluje Mary Rosserová, ředitelka Integrovaného programu zdraví žen na Katedře porodnictví a gynekologie na Kolumbijské univerzitě. Z jistého úhlu pohledu lze říci, že pandemie dopadla výrazněji na ženy, které zhusta musely “vykrýt”, kde rodinám jindy pomáhají školní instituce, kroužky apod.

Mimochodem, jeden z výzkumů také ukázal, že vakcíny proti koronaviru postihly ženy více nepříznivě než muže: únorová zpráva Centra pro kontrolu a prevenci nemocí sledující nežádoucí účinky po prvním měsíci očkování (v USA) zjistila, že zatímco ženy během této doby dostaly 61,2 % dávek, uvedly 78,7 % nepříznivých vedlejších účinků, včetně bolesti hlavy, únavy a závratí. Tato zpráva však nezkoumala účinky vakcín na menstruační cyklus.

V Česku hlášené nežádoucí účinky očkování a menses

Pokud jde o údaje z ČR, na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv je k dispozici týdenní přehled “nahlášených podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covidu-19”. Údaje jsou aktualizovány vždy jednou týdně. Jak se zde můžeme dočíst: “Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín.” Reakce na očkování jsou seřazeny do kategorií, vždy jde o určitý “tematický balíček” příznaků.

Oblast menstruace, která nás přednostně zajímá, spadá do kategorie “Příznaky svědčící pro ovlivnění reprodukčního systému nebo prsu, např. gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace, bolest prsu, otok prsu” a k 6. dubnu nahlásilo tyto příznaky 21 očkovaných. Celkový počet hlášených příznaků k témuž datu je 2736, přičemž - pro srovnání - nejčastějším hlášeným příznakem, v počtu 1696 případů reakcí, jsou celkové příznaky a reakce v místě aplikace (tj. např. horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, reakce v místě vpichu, bolest, zarudnutí, otok, teplo, svědění, zduření, modřina, brnění), flu-like příznaky a další.

Mám se bát očkování?

Pokud se chcete nechat očkovat, není nutno bát se aplikování dávky ve dnech, kdy máte menstruaci. Ani americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, ani College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), neuvádějí menstruaci jako důvod k odložení vakcinace.

Pokud jde o ČR, ani v Doporučeních pro očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami (společném stanovisku České vakcinologické společnosti ad.) není o menstruaci jako možné kontraindikaci či důvodu k odložení vakcinace ani zmínka. V “Otázkách sportovců a odpovědích lékařů o očkování proti nemoci covid-19”, veřejně přístupném materiálu České unie sportovců (dříve Český svaz tělesné výchovy a sportu) jsme našli doporučení: Co se týče vazby na menstruační cyklus, pokud bude možno, je očkování proti covidu-19 vhodné načasovat nejlépe do prvních dnů po ukončení menses.

A co dělat, když vaše menstruace probíhá po očkování nestandardně?

Nejprve nepanikařte. Očkování nemusí nutně být příčinou, může to být také známka toho, že se děje něco jiného, ​​co se shodou okolností objevilo poté, co jste byla očkována. Pokud nevysvětlitelná změna přetrvává, konzultujte vše se svým lékařem.

V Česku se zatím očkuje třemi vakcínami (Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca), a pokud vás to zajímá, letáky s podrobnějšími informacemi o jednotlivých vakcínách (včetně očekávané Janssen od Johnson&Johnson) a vůbec další odpovědi k očkování jsou k nalezení na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Redakce blogu Kalíšek.cz
Autorky článku

Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Menstruační literatura

Název článku by přesněji měl znít: Menstruační literatura pro dívky, ženy (a také pro muže!). Na našem menstruačním blogu nesmí chybět zmínka o důležitých knihách, které se zaobírají tématem menstruace. Pojďme si jednotlivé knihy představit a říct si, proč stojí za přečtení a za kousek místa ve vaší knihovničce.

Očkování proti rakovině děložního čípku

O tom, co je to děložní čípek, k čemu nám slouží, jak si jej nahmatat nebo jak poznat jestli máme čípek nízký, jsme psali v předchozích článcích. V dnešním článku se podíváme na často diskutované téma očkování proti rakovině děložního čípku.