Radost ekologů a zlost feministek: Konec tamponů s plastovým aplikátorem v Mexico City

V Mexico City vstoupil loni v platnost zákaz jednorázových plastů, včetně tamponů s plastovým aplikátorem. Ekologové jásali, aktivistky v oblasti menstruační osvěty nadšené nebyly. Omezenější přístup k jednorázovým menstruačním potřebám viděly jako další diskriminaci menstruujících žen. Rok se s rokem sešel a v Mexiku jsou od letoška menstruační hygienické potřeby osvobozeny od daně. Boj s menstruační chudobou a osvěta k udržitelnosti tím ale nekončí.

Loni v lednu Mexiko City zakázalo jednorázové plasty - a kromě brček či nápojových kelímků se to dotklo i tamponů s aplikátorem. Ekologové zajásali. Organizace spojených národů a Greenpeace zákaz uvítaly jakožto krok vpřed v boji proti změně klimatu, mexické aktivistky to ale označily za porušení lidských práv pro pět milionů žen, které ve městě žijí - a menstruují. „Zákon nemá žádnou genderovou perspektivu,“ řekla Anahí Rodríguez, mluvčí skupiny Menstruación Digna. Konec tamponů s aplikátorem připomněl palčivé téma menstruační chudoby a vysokou daň z přidané hodnoty na menstruační potřeby v této zemi.

Šéfka ministerstva životního prostředí Mexico City Marina Robles uvedla, že zákaz se nevztahuje na tampony jako takové, ale na plastové aplikátory, a tvrdila, že na trhu jsou k dispozici i další možnosti. Brzy poté, co zákaz vstoupil v platnost, tampony s plastovými aplikátory rychle došly v obchodech i lékárnách. Některým prodejnám však došly tampony úplně, i ty bez aplikátoru. Ženy si dělaly zásoby a vykoupily je. Asi nepřekvapí, že tampony s aplikátorem se záhy daly sehnat jen "pod pultem" (anebo na internetu), a to za trojnásobek původní ceny...

Tampony s aplikátorem od značky Organyc
Organyc - tampony s aplikátorem

"Protiplastový zákon" oživil v mexické společnosti diskusi o menstruační chudobě a potřebě snížit daň z přidané hodnoty na ženskou menstruační hygienu, což se nakonec na podzim 2021 podařilo. Mexiko mělo do té jednu z nejvyšších DPH na menstruační potřeby na světě - činila 16 %. Mexický parlament stanovil, že od roku 2022 budou menstruační produkty osvobozeny od daně, přičemž uznal, že tyto produkty jsou základním, nikoli luxusním zbožím.

DPH na menstruační potřeby

Od roku 2007 Evropská unie umožňuje, aby členské státy snížily daň na menstruační potřeby na pětiprocentní sazbu. V České republice je i přesto tato daň stále 21 %. Pro zajímavost se můžete podívat na výši daně v některých dalších evropských zemích, psali jsme o tomto tématu v článku Hygienické potřeby zdarma?. Zcela bez daně jsou menstruační potřeby prodávány například v těchto státech: Irsko, Kanada, Austrálie, Indie, Jižní Afrika, Libanon, Kolumbie, Rwanda, Keňa, Uganda a dalších.

K vidině radostnějších zítřků přispívá i návrh zákona na státem dotovanou distribuci menstruační hygieny do škol. Tento zákon, který už schválila dolní sněmovna, má za cíl také posílit menstruační výchovu, bojovat proti dezinformacím a proti diskriminaci dívek kvůli menstruaci.

Nutno uvést, že 40 procent mexické populace žije pod hranicí chudoby - a covid vše ještě zhoršil. Pro ty s nejnižšími příjmy v Mexiku představuje menstruační hygiena kolem pěti až osmi procent jejich měsíčních výdajů. Udržitelné menstruační pomůcky se přitom dají koupit jen online, což je problém, když nemáte přístup k internetu a bankovní konto...

Udržitelné produkty menstruační hygieny, jako jsou menstruační kalíšky, opakovaně použitelné vložky a menstruační kalhotky, vyžadují vyšší počáteční náklady, což je pro rozpočet jednotlivce či rodiny zatěžující - a také daná pomůcka nemusí fungovat pro každou ženu a dívku. To, že někdo prostě preferuje jednorázový tampon s aplikátorem, ilustruje situace bioložky jménem Zarate. Ta popisuje, že pro ni, jakožto handicapovanou osobu s malformací dělohy, je nesmírně těžké, ne-li nemožné, najít vyhovující menstruační kalíšek. Každodenní ruční praní látkových vložek ji s ohledem na její motorické postižení navíc připadalo vyčerpávající. Zarate poté, co tampony s aplikátorem zmizely z regálů obchodů, nevěděla, kde bude shánět další, až jí dojdou ty, které doma ještě má. Od přátel věděla, že je vyjeli nakoupit i do sousedních států...

Menstruační kalíšek nebo menstruační kalhotky v Mexiku stojí mezi 20 až 30 americkými dolary, zatímco za krabičku tamponů dáte 2,50 až 5 dolarů. Navíc jsou v Mexiku ke koupi jen tři značky menstruačních kalíšků, které byly zdravotním regulačním ústavem certifikovány, což snižuje konkurenci a výběr na trhu s kalíšky, a cenu těch, které jsou "posvěcené", to udržuje vysoko.

"Předpoklad, že ženy budou aktivně hledat online informace třeba o menstruačních kalíšcích, když ani nevědí, co to je a že to existuje, není šťastný a odráží neznalost dané problematiky," dodává Victoria Michel, mexická aktivistka v oblasti menstruačního zdraví. Není proti omezování plastů, ale vládu kritizuje za to, že zákaz tamponů s aplikátorem nedoprovází osvětová kampaň, která by ženy vzdělala o alternativních, udržitelných a zároveň zdravějších řešeních menstruace.

Odborníci varovali, že zákaz jednorázových menstruačních potřeb může menstruační chudobu ještě zhoršit. Jde o to, že část menstruující populace má ztížený přístup k menstruační hygieně, případně si tyto produkty nemůže dovolit. Navíc je tu i rozměr psychologický - nemožnost zvládat menstruaci důstojně z důvodu chudoby vyvolává v ženách a dívkách pocity úzkosti, trapnosti a snižuje jejich sebevědomí. Jde tedy i o duševní, nejen reprodukční zdraví a správnou hygienu.

Mexiku se rozhodně vyplatí, když udělá vše pro skoncování s menstruační chudobou. Když nemají dívky přístup k menstruačním potřebám, nechodí do školy. A výzkumy ukazují, že když se dívky vzdělávají, hrubý domácí produkt roste. Nárůst vzdělání žen o jeden procentní bod zvyšuje průměrný HDP o 0,3 procentního bodu a zvyšuje roční tempo růstu HDP o 0,2 procentního bodu...

Zdroje:
https://mexicobusiness.news/health/news/chamber-deputies-eliminates-tax-menstrual-products
https://www.thelily.com/a-city-without-plastic-tampons-mexico-citys-new-policy-could-make-period-poverty-worse/?
https://borgenproject.org/period-poverty-in-mexico/
https://www.marketplace.org/2021/04/20/in-mexico-city-a-plastics-ban-prompts-debate-over-womens-access-to-tampons/
https://fronterasdesk.org/content/1679602/mexico-takes-steps-make-feminine-hygiene-products-free-schools
https://spotrebitele.dtest.cz/clanek-8908/evropsky-zakaz-jednorazovych-plastu-je-tu-pro-cr-vsak-jeste-neplati

Boj s jednorázovými plasty ve světě

Jedna žena za svůj reprodukční život spotřebuje v průměru asi 11 000 kusů jednorázových menstruačních potřeb a plastovým aplikátorům může trvat téměř 150 let, než se rozloží.
Mexico City není jediné město, které prosazuje omezení jednorázových plastů. Mnohde se to řeší přímo na celostátní úrovni: do roku 2018 mělo alespoň 127 zemí nějakou legislativu regulující plasty a mnoho ekologů volá po odstranění plastů z výrobků týkajících se menstruace. Ale přístup různých zemí není jednotný. Zatímco Austrálie plastové aplikátory vyřadila, 88 procent těch prodaných ve Spojených státech v roce 2015 plastové aplikátory stále mělo.
Pokud jde o Evropu a Česko, evropská směrnice přijatá v březnu 2019 za cíl snížit spotřebu problematického zboží. Zakazuje nebo výrazně omezuje použití plastů při výrobě řady jednorázových výrobků. Jde například o vatové tyčinky, jednorázové talíře, kelímky, příbory, brčka a míchátka, jednorázové tácky, tyčky k nafukovacím balonkům, jednorázové polystyrenové nádoby určené k přepravě jídla atd. Menstruační potřeby nebo vlhčené ubrousky musí mít příslušné označení o obsahu plastů a varování o ekologických dopadech.

Redakce blogu Kalíšek.cz
Autorky článku

Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Zefektivňuje stát boj s menstruační chudobou? Zařadit vložky do strategických hmotných zásob nestačí

Český stát nově zařazuje menstruační vložky jako další ze strategických položek do státních hmotných rezerv. Část těchto hygienických výrobků obdrží na konci listopadu potravinové banky. Loni avizované snížení DPH na menstruační pomůcky se však nekoná a k efektivnímu řešení menstruační chudoby, jaké představuje třeba distribuce menstruačních potřeb do škol, máme stále daleko.

Tanzanie obnovuje daň z hygienických potřeb

V článku Vysoká daň u menstruačních potřeb? jsme se věnovali tématu vysoké sazby DPH u menstruačních potřeb a protestům za jejich snížení. Vydejme se společně do Tanzanie a podívejme se na aktuální dění v této otázce.

Vysoká daň u menstruačních potřeb?

Skotský parlament nedávno uvolnil 5,2 milionu liber pro střední i vysoké školy, aby svým studentkám zajistil bezplatné menstruační hygienické pomůcky. Jak je to v jiných zemích a jak se tímto můžeme inspirovat my, české ženy?