In the Red

Studie In the Red vznikla v roce 2015 a zkoumala 5 různých menstruačních potřeb: tampon, tampon s aplikátorem, menstruační kalíšek, menstruační houbičku a také jednorázový menstruační kalíšek Softcup.

Odborná studie o menstruačních hygienických pomůckách

Studie In the Red (celý název a studii si můžete přečíst na konci tohoto článku) vznikla v roce 2015 a zkoumala 5 různých menstruačních potřeb: tampon, tampon s aplikátorem, menstruační kalíšek, menstruační houbičku a také jednorázový menstruační kalíšek Softcup. Tyto jednotlivé pomůcky porovnává a hodnotí podle různých kritérií a hledisek: náročnost výroby, hledisko ekonomické, ekologické a zdravotní. A v neposlední řadě studie hodnotila také na kolik jsou jednotlivé značky pomůcek pravdivé v uváděných tvrzeních vůči svým zákazníkům.

Náročnost výroby

Nejnáročnější na výrobu je menstruační kalíšek, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o pomůcku pro opakované použití, své "eko" body brzy získává zpět. Naopak se díky své dlouhodobé životnosti stává nejekologičtější menstruační pomůckou.  

Ekonomické hledisko

V řádu jedné menstruace vycházejí nejvýhodněji jednorázové pomůcky. Ovšem vzhledem k tomu, že ženy menstruují pravidelně, je potřeba srovnávat vše v dlouhodobějším horizontu. Pokud bychom provedli výzkum v rámci jednoho roku, vycházejí cenově nejlépe menstruační houbičky. Nicméně ve studii byl použit menstruační kalíšek DivaCup. Pokud by si žena zakoupila nejlevnější menstruační kalíšek - Yuuki Economic - vycházel by cenově lépe kalíšek. Z dlouhodobějšího hlediska (více jak 1 rok) vycházejí cenově nejlépe menstruační kalíšky.

Studie porovnávala počet spotřebovaných menstruačních pomůcek v různém časovém období a také jejich cenu. Inspirovalo mne to k vytvoření samostatného přehledu, který jsem přizpůsobila České republice a pomůckám, které jsou zde k dostání. Přečíst si vše můžete zde.

Menstruační kalíšek je nejvíce ekologický i ekonomický.

Ekologické hledisko

Jak už v prvním bodě zaznělo, nejekologičtější pomůckou je menstruační kalíšek. Za sebe bych k tomu dodala, že se domnívám, že kdyby měla studie dostatečná vstupní data, zařadila by se na první příčky rovněž menstruační houbička. Po menstruačním kalíšku následují obě značky a varianty tamponů a až na posledním místě, co se týče dopadu na životní prostředí, se umisťuje pomůcka Softcup (Menstruační kalíšek Softcup – přečtěte si v samostatném článku).

Zdravotní hledisko

Muscosal Alterations Friedrich (1981) zjistil, že po použití tamponů dochází ke změnám v pochvě (pochva je vysušenější, mohou vznikat oděrky apod.). Oproti tomu při použití menstruačních kalíšků k těmto změnám nedochází. Studie, které by zkoumaly tyto změny s použitím menstruačních houbiček, chybí.

Ve studii je uveden také výzkum, při kterém se zkoumalo množení bakterií Staphylococcus aureus, které produkují toxin TSST-1 (toxin, který způsobuje syndrom toxického šoku) a přišlo se na tyto výsledky: Obě značky zkoumaných tamponů produkovaly v laboratorních testech TSST-1, přičemž O.B. tvořil 9,3 μg/ml, Tampax 4,0 μg/ml a menstruační houba 3,0 μg / ml (výzkum Tierno & Hanna, 1994). Je tedy zajímavé, že O.B. tampony měly hodnoty skoro dvojnásobně větší než menstruační houby a tampony Tampax. Je ovšem otázkou, jak by takový test vyšel dnes.

Zajímavost: Studie doktorů Philipa Tierno a Bruce Hanna z roku 1999 jasně poukázala na to, že tampony vyrobené ze syntetických látek podporují výskyt TSS vytvářením ideálního prostředí pro určitý druh bakterií, zatímco 100 % bavlněné tampony z BIO bavlny TSS nepodporují.

Při zkoumání množení bakterií na menstruačním kalíšku (1. studie rok 1962 Karnacky, 2. studie 2011 Sever a Oldham) došli vědci k závěru, že tato hodnota je 0 μg / ml. Lékařský silikon totiž znesnadňuje množení a růst bakterií, neboť je pro ně nepřilnavý. V této studii vycházejí menstruační kalíšky z tohoto zkoumaného hlediska tedy nejlépe (za předpokladu správně dodržené hygieny).

Menstruační kalíšek DivaCupMenstruační kalíšek DivaCup

Uvolňování dioxinů

Tato studie se opírá o studie Ahn (2007) a Yang et al. (2011), ve kterých vyšlo, že jednorázové pomůcky uvolňují během použití dioxiny. Došli k závěru, že uvolňované množství dioxinů z tamponů je znepokojující, neboť jsou v kontaktu s citlivou oblastí pochvy, odkud se vše dostává dále do těla. Ovšem v jiných studiích DeVito a Schecter (2002) a Archer et al. (2005) došli vědci k závěru, že v tamponech nebyly přítomné žádné z nejproblematičtějších dioxinů, případně byly v mnohem menším množství, než jsou povolené standardy FDA. Studie, kterou si vypracovala přímo značka Tampax, došla k výsledkům, že uvolňování dioxinů z jejich tamponů je nulové. (Můžeme se tedy ptát, na kolik jsou tyto výstupy relevantní. Když porovnáme výsledky prvních dvou a dalších dvou studií nabízí se otázka, jak je možné, že vědci došli k takto rozdílným výsledkům?)

Klamání zákazníka

Bylo zajímavé, že tato studie vyhodnocovala také pravdivost tvrzení, které konkrétní výrobci uvádějí na svých stránkách. Všechna tvrzení, která uváděli výrobci tamponů, byla pravdivá a rovněž tvrzení výrobce menstruačního kalíšku DivaCup. Naopak výrobce pomůcky SoftCup uváděl na svých stránkách lživé či nepřesné informace (zmiňoval například ekologičnost produktu oproti jiným menstruačním potřebám). Značky Tampax a Jade and Pearl (menstruační houbičky) v době vyhotovení této studie na svých stránkách neuváděly ekologické a zdravotní přínosy plynoucí z používání jejich pomůcek.

Závěrem si dovolím pár svých poznámek:

  • Některá výstupní data pro mě neměla dostatečnou vypovídající hodnotu. Dokument se často odkazoval na studie, které byly staršího data (například studie z roku 1982, která zkoumala menstruační houbičky).
  • Studie se rovněž opírala o informace psané na stránkách výrobce, což nepovažuji za objektivní (u pomůcky Softcup a u některých značek tamponů).
  • Tato studie si vybrala ke zkoumání také menstruační houbičku. Ovšem na mnoha místech studie zaznělo: tento výzkum jsme nemohli provést, neboť jsme tuto menstruační pomůcku neměli k dispozici.
  • Ve studii například najdeme, že použitý tampon můžeme spláchnout do WC. Tak to prosím určitě nedělejme. Není to tak dávno, co českým internetem kolovala reportáž o čističkách vod, jak vypadají a co všechno my lidé splachujeme (Vlhčené ubrousky, pleny, plasty. Čistírny odpadních vod vyvezou tuny odpadu každý den). Použitý tampon tedy určitě patří do koše.

A tak bych studii shrnula a popsala takto: Tato studie zaplňuje mezeru v porovnávání menstruačních potřeb v časovém horizontu. Srovnává ovšem pouze pět menstruačních potřeb z celkového výběru, který je dnes již velmi široký. V závěru studie ještě zaznívá, že stále na poli výzkumu menstruačních pomůcek existuje mnoho mezer, zejména v oblasti analýzy nákladů a také chybí podrobnější výzkum dopadu menstruačních potřeb na zdraví ženy. Za sebe tedy mohu vyvodit závěr, že je stále ještě rozhodně co zkoumat!

Zdroj:
In The Red: A private economic cost and qualitative analysis of environmental and health implications for five menstrual products (duben,2015)
Submitted by: Caitlyn Shaye Weir, BSc Combined Honours, Environmental Science and Gender and Women Studies, Dalhousie University
With the generous support of: Project Co-Supervisor, Dr. Tarah Wright, Associate Professor of Environmental Science, Dalhousie University and Project Co-Supervisor, Dr. Peter Tyedmers Professor and Director for the School of Resource and Environmental Studies, Dalhousie University

Veronika Lančaričová
Autorka článku

Veronika je blogerka, která píše pro různé internetové portály a tématu menstruace se věnuje v rozhovorech a článcích v časopisech. Jejími tématy je nejenom menstruace a věci s ní související, ale také různá další ženská témata, například ženské archetypy. Minulostí se pouze inspiruje a vše přetváří do moderní podoby a potřeb dnešních žen. Píše o tom na svých stránkách Bohozena.cz. Rovněž vede kurzy, rituály a semináře pro ženy.

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Barevné kalíšky

Občas dostáváme dotaz, jestli jsou barevné kalíšky zdravotně nezávadné. My odpovídáme ano, ale neplatí to u všech kalíšků, což si objasníme v následujícím článku. Kalíšky, které nabízíme a prodáváme v našem e-shopu Maluna zdravotně nezávadné jsou a ke své nezávadnosti mají také zdravotní potvrzení či certifikace.

Bezpečnost a zdravotní nezávadnost kalíšku Lunette

Již od mala jsme vedeni k tomu, abychom přemýšleli nad potravinami, které jíme. Tak proč se nezamýšlíme i nad jinými věcmi, které do našeho těla vkládáme? Ve firmě Lunette věří (a my také), že naše tělo je říše divů a menstruační kalíšek Lunette je navržený s ohledem na to. Lunette není jen pěkný menstruační kalíšek. Je zároveň velmi kvalitní, bezpečný a také šetrný k ženskému tělu i k životnímu prostředí.