Německý průzkum: Každá pátá dívka neví, co se s ní při první menstruaci děje

Třetina žen a dívek se cítí během menstruace nečistá a víc než pětina děvčat si nevěděla se svou první menstruací rady. Cítily se bezmocné a neměly žádnou menstruační pomůcku. Polovina žen v reprodukčním věku nemá menstruaci ráda. Mají muži pro své partnerky pochopení, nebo je kvůli menstruaci častují nevhodnými poznámkami? Je menstruace stále tabu a stigma? Německý průzkum "Zaostřeno na menstruaci" svými výsledky poněkud překvapil.

Stud, hanba, nízké sebevědomí. Kvůli menstruaci. Stigma, které ztěžuje mnoha ženám život. Myslíte, že jen těm v takzvaně rozvojových zemích, kde kvůli nedostatku dámských hygienických potřeb nechodí v době své menstruace do školy či za prací? Omyl. Předloňský průzkum berlínské organizace WASH United zaměřený na prožívání a vnímání menstruace ukázal, že i ve vyspělých evropských zemích jsou, pokud jde o odtabuizování menstruace, ještě rezervy...

Mezinárodní den menstruace
Banner k Mezinárodnímu dni menstruace roku 2023.

Zprávu "Menstruation im Fokus" (její nezkrácenou verzi v němčině čtěte zde, v angličtině zde) shrnující šetření, kterého se účastnilo 1000 respondentů, zveřejnily Plan International Germany a WASH United*. Druhá jmenovaná organizace je duchovní matkou Mezinárodního dne menstruace. Její 28denní kampaň věnovaná menstruační hygieně měla v roce 2013 obrovský ohlas a od roku následujícího na ni navázal Menstrual Hygiene Day (MHD). MHD je globální osvětová akce, která prostřednictvím různých kampaní, workshopů i debat šíří osvětu o menstruační hygieně, prolamuje tabu, která kolem menstruace stále panují, a upozorňuje i na problematiku ženských práv.

Ohromená a bezradná

První ucelenější reprezentativní údaje o "statusu" menstruace v Německu, které šetření přineslo, jsou následující.

Pokud jde o menstruační chudobu:

 • 23 % žen a dívek uvedlo, že jsou pro ně výdaje za menstruační pomůcky finanční zátěží
 • 15 % respondentek se snaží použít vložek, tamponů a slipovek během menstruace co nejméně
 • 12 % dotázaných vědomě prodlužuje výměnu vložky či tamponu, aby ušetřily (čímž se vystavují riziku infekcí, které jdou ruku v ruce s nevčasnou výměnou těchto pomůcek)
 • 49 % respondentek by se lépe zásobilo hygienickými potřebami, kdyby byly levnější (ve věkové skupině od 16 do 24 let by to pomohlo víc než 70 procentům dotazovaných)

Odpovědi na otázky, jak ženy prožívaly svou první menstruaci, přinesly tento vhled:

 • 21 % dívek vůbec nevědělo, co se s nimi při první menstruaci děje
 • 22 % dívek se cítilo zaskočeně a bezmocně
 • 24 % děvčat nemělo v ten moment žádnou menstruační pomůcku a 11 % s nimi neumělo zacházet, neměly informace
 • 13 % děvčat o své první menstruaci nikomu neřeklo

Je menstruace tabu?

 • 97 % účastnic vnímá jako "nejčernější scénář", kdyby jim krev prosákla na svrchní oblečení. Viditelné krvácení je silně spojeno se studem.
 • 33 % respondentek, tedy třetina žen a dívek, si během menstruace připadá nečistá
 • 35 % dotazovaných se ale už za svou menstruaci nechce stydět
Menstruační tabu
Zatímco zobrazení jakékoliv jiné krve než menstruační nechává většinu lidí v klidu, menstruační krev vzbuzuje řadu emocí a vyvolává diskuze. Zdroj Pexels.com by Karolina Grabowska.

Muži o menstruaci hloupě vtipkují, ale chtějí vědět víc

Prožívání menstruace po zdravotní stránce a její vliv na kvalitu života a aktivity:

 • menstruaci 72 % procent žen a dívek provázejí křeče a bolesti
 • 39 % žen a dívek užívá při menstruaci léky na bolest
 • jenom 49 % respondentek, které při menstruačních potížích vyhledaly lékařskou pomoc, bylo s výsledkem spokojeno - 18 % žen a dívek nepřipadalo, že jsou se svými problémy brány vážně
 • pro 62 % žen a dívek je odmítání aktivit a rušení programu kvůli menstruaci nepříjemné až velmi nepříjemné
 • 29 % respondentek uvedlo, že se v době menstruace většinou zdržují raději doma, aby výměnu pomůcky nemusely řešit na (špinavých) veřejných WC

Muži a menstruace:

 • každý pátý muž uvedl, že se s žádnou ženou nikdy o menstruaci nebavil (hlavně mladí muži); 9 % dotazovaných mužů považuje téma menstruace za tabu
 • 75 % mužů se cítí být partnerce při menstruaci oporou
 • pro 22 % mužů je zrušení aktivit kvůli partnerčině menstruaci neakceptovatelné
 • 40 % mužů považuje za přehnané, když ženy nechtějí kvůli menstruaci trávit čas s rodinou
 • 79 % mužů bylo svědkem hloupých komentářů na menstruaci či nějaký takový sami pronesli
 • 60 % mužů by se chtělo dozvědět o menstruaci víc informací a ocenili by i lepší vzdělávání ve školách, které by se tomu věnovalo
Menstruační tabu
Už žádné odpovědi typu "to jsou ženské věci". Vysvětlujme nejen dívkám, co to znamená mít menstruaci.
Zdroj Pexels.com by Ivan Samkov.

Konec menstruačních tabu?

Šetření vzneslo také otázku, jak celkově ženy přijímají svou menstruaci - a respondentky to rozdělilo na dva skoro stejně početné tábory.

 • 49 % zúčastněných žen bere menstruaci jako nepříjemnou a rušivou každoměsíční epizodu a nevidí na ní nic dobrého.
 • 51 % žen bere menstruaci jako součást svého ženství, něco, co k nim nedílně patří, a pokud možno se snaží žít v harmonii se svým cyklem.

Průzkum také zjišťoval přání respondentů ohledně menstruace jako společenské otázky. Dvě třetiny účastnic a téměř polovina dotazovaných mužů byly názoru, že menstruace by měla být oproštěna od tabu, která se s ní pojí, a mělo by se o ní více mluvit. Většina žen i mužů se shodla na tom, že by se měla zlepšit školní výuka týkající se témat jako menstruace a že politici by se měli více věnovat řešení menstruační chudoby. 80 % žen a dívek vyjádřilo přání, aby na úřadech a v jiných veřejných budovách byly vložky a tampony zdarma.

Ke společnosti, ve které je menstruace přirozenou součástí života a nikdo se kvůli ní nemusí cítit stigmatizován, zřejmě povede ještě dlouhá cesta. Nejen v Německu... Z loňského průzkumu agentury NMS Market Research vychází menstruace jako nejtabuizovanější téma v Česku:

Průzkum agentury NMS Market Reseach

* Německého šetření se zúčastnili muži i ženy mezi 16 a 45 lety věku, dotazováni byli online formou na téma menstruační chudoba, reakce okolí na menstruaci, zda je menstruace omezuje či na znalosti o menstruaci jakožto tělesném procesu.

Plan International je nezávislá organizace zaměřená na humanitární pomoc a udržitelný rozvoj komunit. Snaží se o to, aby dívky i chlapci napříč světem měli rovný přístup ke vzdělání a mohli aktivně určovat svou budoucnost.

WASH United je nezisková organizace se sídlem v Berlíně, stála u zrodu kampaní Menstrual Hygiene Day (Mezinárodní den menstruace). Snaží se zajistit lepší povědomí o menstruaci a menstruační hygieně a také přístup k menstruačním pomůckám a čisté vodě v oblastech, kde to není samozřejmost.

Inspiraci na cestu za zdravějším a hrdým pohledem na menstruaci nabízíme v těchto článcích:

Zdroj: menstrualhygieneday.org, plan.de

Redakce blogu Kalíšek.cz
Autorky článku

Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Menstruační plavky v roce 2024

Koupání během menstruace – bez obav a bez tamponu. Díky menstruačním plavkám je to možné. Navíc na trh přicházejí menstruační plavky Modibodi v ještě savějším provedení. Ženy se silnou menstruací, zbystřete, tohle bude gamechanger!

Snížení DPH na menstruační potřeby v nedohlednu. Firmy to vzaly do vlastních rukou

Stále platí, že v Česku je jedna z nejvyšších DPH v Evropě na hygienické menstruační pomůcky. Tesco a dm drogerie se rozhodly zákaznicím ulevit, když od vlády žádné činy nepřicházejí. Proč? Protože menstruační potřeby jsou nutností. A protože jde o ženské zdraví.

Menstruační plavky a koupání během menstruace

Ačkoliv jsou menstruační plavky na českém trhu již čtvrtým rokem, stále budí mnoho emocí. Ženy nevěří, že by mohly fungovat, a také se znovu rozhořely diskuze na téma, zda je bezpečné se při menstruaci koupat. Mýtus o infekci při koupání během menstruace je totiž v Čechách pevně zakořeněný. Takže, jak to tedy je?