Studie Green Paper a UNICEF

V loňském roce proběhlo setkání*, na kterém se odborníci z různých oborů věnovali tématu menstruace v širším kontextu. Výsledkem tohoto shromáždění je dokument Green Paper**. Ten popisuje pozadí třídenního shromáždění, klíčové debaty a také potřebné kroky k celkovému zlepšení situace. Rovněž UNICEF*** vyvinulo dokument navazující na toto téma. Zaměřovali se na dívky a jejich prožívání menstruace ve školách a také mimo ni.

Menstruace po celém světě

Menstruace je přirozenou součástí plodného období a odhaduje se, že měsíčně menstruuje okolo 1,8 miliardy žen, dívek, transgender mužů a nebinárních osob. Bohužel milionům menstruujících osob na celém světě je odepřeno prožívat svůj menstruační cyklus důstojným a zdravým způsobem. Potýkají se s genderovou nerovností, diskriminačními sociálními normami, kulturními tabu, chudobou a nedostatkem základních služeb a potřeb. Mnoho dospívajících dívek čelí stigmatizaci, obtěžování a sociálnímu vyloučení. Transgender muži a nebinární osoby, které menstruují, často čelí diskriminaci kvůli své genderové identitě a nemají proto dostatečný přístup k potřebným menstruačním pomůckám, které potřebují... To je jen hrubý nástin toho, co se v souvislosti s menstruací po celém světě odehrává. Naštěstí mnoho organizací a programů se tuto situaci snaží měnit a zlepšovat.

Menstrual Health and Hygiene (MHH) - Menstruační zdraví a hygiena

Zjednodušeně řečeno bychom mohli prohlásit, že zvládnutí menstruace hygienickým způsobem bez negativních reakcí společnosti, je lidským právem menstruujících osob. Menstruaci ovšem není možné bezproblémově zvládnout, pokud chybí potřebné hygienické zázemí a přístup k vodě. To může mít dopad nejen na zdraví, ale odrazí se také ve vzdělání. (O tom, že dívky během menstruace z různých pohnutek zanedbávají školní docházku, jsme se rozepisovali například ve článku Menstruační pomůcky: luxus nebo standard.) Rovněž nedostatek základních znalostí o pubertě a menstruaci může přispět k časnému a nežádoucímu těhotenství; stres a ostuda spojená s menstruací mohou negativně ovlivnit duševní zdraví; a nehygienické a nevhodné menstruační pomůcky zvyšují riziko různých nákaz a chorob.

Unicef a Green Paper

Definice „správné a zdravé menstruace“

V roce 2012 WHO (Světová zdravotnická organizace) a UNICEF (Dětský fond Organizace spojených národů) definovali, na jakou menstruaci máme právo: „Všechny dívky a ženy používají čisté menstruační pomůcky k absorpci nebo sběru menstruační krve. Tyto pomůcky mohou v soukromí vyměňovat tak často, jak samy potřebují. Mají přístup k mýdlu a čisté vodě. Mají rovněž přístup k bezpečným a pohodlným zařízením určených k likvidaci použitých menstruačních pomůcek. Rozumí základním faktům spojených s menstruačním cyklem. Ví a umí menstruaci zvládat pohodlně a beze strachu.“

Březen 2019

V loňském roce proběhlo setkání*, na kterém se odborníci z různých oborů věnovali tématu menstruace v širším kontextu. Výsledkem tohoto shromáždění je dokument Green Paper**. Ten popisuje pozadí třídenního shromáždění, klíčové debaty a také potřebné kroky k celkovému zlepšení situace. Rovněž UNICEF*** vyvinulo dokument navazující na toto téma. Zaměřovali se na dívky a jejich prožívání menstruace ve školách a také mimo ni. (Shodli se, že v budoucnu by se rádi věnovali také tématu menstruace v pracovním prostředí, neboť taková studie chybí.)

Zastřešujícím cílem tohoto programu je tato vize: „Dívky žijí ve společnosti, ve které se mohou cítit sebevědomě, mají potřebné znalosti o své menstruaci a jsou schopné toto období zvládnout důstojně, bezpečně a pohodlně. Je podporováno jejich zdraví, pohoda, mohou a jsou schopné realizovat svůj potenciál a mají svou spravedlivou roli ve společnosti.“

V rámci shromáždění a zmíněných dokumentů se zaměřovali na tyto oblasti:

Zdraví reprodukčních orgánů

Na mnoha místech ve světě jsou menstruační pomůcky stále velkým luxusem a nedostatkovým zbožím. Většina žen a dívek v zemích s nízkými a středními příjmy používá při menstruaci doslova staré hadry z vyřazeného oblečení. Ty samozřejmě nemohou zajistit dostatečnou ochranu před protečením a mohou způsobovat řadu zdravotních komplikací. Na místech, kde je nedostatek menstruačních potřeb, dokonce někdy ženy vyměňují sexuální služby za balíček vložek. Což bohužel častokrát vede k nežádoucímu otěhotnění či pohlavně přenosné chorobě. Různé organizace se proto snaží působit na politické úrovni a navrhují, aby byly menstruační pomůcky zadarmo (nebo alespoň zadarmo pro určité skupiny), měly snížené DPH nebo byly od daně oproštěné úplně.  (Přečtěte si článek Vysoká daň u menstruačních potřeb?)

Zlepšení dostupnosti a používání hygienických pomůcek tedy může přispět ke snížení míry pohlavně přenosných onemocnění (včetně HIV a AIDS) a také snížení nezamýšleného těhotenství u adolescentních dívek, kvůli kterému dochází k předčasnému ukončení školní docházky.

Dostupnost menstruačních potřeb

Sociální podpora

Na mnoha místech po celém světě je menstruace stále vnímána jako tabu. Ženy a dívky nemohou vykonávat různé činnosti, panují různé mýty a dezinformace a o menstruaci se veřejně nemluví. Bez podpůrného sociálního prostředí prožívají menstruující osoby častokrát stres, šikanu a nemají dostatek informací. Každoročně naštěstí přibývá kampaní a akcí, které si kladou za cíl to samé: zlepšit podmínky během menstruace. Svou důležitou roli hrají také mediálně známé osoby a rovněž sociální sítě. Zmínit můžeme například Menstrual Hygiene Day MHD (Den menstruační hygieny) konající se 28. května. Z dalších akcí můžeme zmínit například World Water Day (Světový den vody), International Women’s Day (Mezinárodní den žen) nebo International Day of the Girl (Mezinárodní den dívek).

Vzdělání

Výzkum z celého světa ukazuje, že dívky často postrádají přesné znalosti o menstruaci a menstruační hygieně. Jsou ovlivňované také kulturou, ve které vyrůstají a ve které se mohou tradovat různé negativní přesvědčení či praktiky. Proto je potřeba školit nejen samotné dívky, ale v prvé řadě učitele v tématice menstruace a sexuální výchovy, aby byli schopni přinášet přesné a pravdivé informace. Potřeba je pochopitelně školit také chlapce, aby věděli, jak se k dívkám během menstruace chovat. (V současné době dívky čelí častokrát šikaně, pokud například dojde k protečení krve na oblečení.)

Že se „něco děje“ a je to na dobré cestě, ukazují nejrůznější příklady z celého světa, tak namátkou. V Indonésii vznikl komiks o menstruaci, který slouží jako průvodce pro učitele a vzdělává dívky i chlapce. V Afganistánu pro negramotné dívky vznikla audiokniha o dospívání a menstruaci. V Ghaně uspořádali kampaň, která nesla název „Buď úžasná“. Ta vzdělávala celou společnost a ukazovala, jak ženy během menstruace podporovat a jak se k nim chovat. V Číně zase vytvořili inovativní aplikaci, která obsahuje materiály o menstruaci, sexuálním a reprodukčním zdraví. Výhodou všech vzniklých pomůcek a kampaní bylo, že byly uzpůsobené dané zemi, kultuře i náboženství.

Vhodné hygienické zázemí

Vhodné hygienické zázemí

Shromáždění OSN dne 28. července 2010 uznalo přístup k vodě za základní lidské právo. Voda a možnost správné hygieny jsou zásadní v rámci správné menstruační hygieny pro ženy a dívky z celého světa. Ovšem cesta k ní je pro velkou část populace pořád dlouhá. V roce 2015 postrádalo 32% světové populace (což je cca 2,3 miliardy lidí) základní hygienické zařízení. V roce 2016 prý bylo okolo 335 milionů dívek ve škole bez přístupu k vodě. Nevhodné WC prostředí zvyšuje riziko urogenitálních infekcí. Proto se zmíněné studie zabývaly tím, jak by správné hygienické zařízení měly vypadat, jaký je dostatečný počet WC jednotek nebo proč by měly být WC pro dívky oddělené od WC pro chlapce. Je rovněž důležité, aby byla zajištěná likvidace použitých menstruačních pomůcek. Bez toho končí v toaletách, které následně ucpou.

Zdroje informací a obrázků:
UNICEF Guidance on Menstrual Health and Hygiene
Green Paper: Monitoring Menstrual Health and Hygiene, Measuring Progress for Girls related to Menstruation

* Toto setkání bylo svoláno a financováno s podporou Water Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC). Proběhlo v Ženevě ve Švýcarsku a spolupracovala na ni také Kolumbijská univerzita New York, Mailman school of Public Health.
** Celý název tohoto dokumentu je Green Paper: Monitoring menstrual Health and Hygiene, Measuring Progress for Girls Related to Menstruation) (Sledování menstruačního zdraví a hygieny, měření zlepšení u dívek v souvislosti s menstruací)
*** Guidance on Menstrual Health and Hygiene MHH (Průvodce pro menstruační zdraví a hygienu)

Veronika Lančaričová
Autorka článku

Veronika je blogerka, která píše pro různé internetové portály a tématu menstruace se věnuje v rozhovorech a článcích v časopisech. Jejími tématy je nejenom menstruace a věci s ní související, ale také různá další ženská témata, například ženské archetypy. Minulostí se pouze inspiruje a vše přetváří do moderní podoby a potřeb dnešních žen. Píše o tom na svých stránkách Bohozena.cz. Rovněž vede kurzy, rituály a semináře pro ženy.

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Tanzanie obnovuje daň z hygienických potřeb

V článku Vysoká daň u menstruačních potřeb? jsme se věnovali tématu vysoké sazby DPH u menstruačních potřeb a protestům za jejich snížení. Vydejme se společně do Tanzanie a podívejme se na aktuální dění v této otázce.

Vysoká daň u menstruačních potřeb?

Skotský parlament nedávno uvolnil 5,2 milionu liber pro střední i vysoké školy, aby svým studentkám zajistil bezplatné menstruační hygienické pomůcky. Jak je to v jiných zemích a jak se tímto můžeme inspirovat my, české ženy?

Vědecké studie potvrzují: menstruační kalíšek je bezpečný

Také patříte mezi ženy, které váhají s vyzkoušením menstruačního kalíšku, neboť si nejste jista jeho bezpečností z hlediska zdraví? Nyní si můžete oddychnout, vědecké studie z posledních let potvrzují, že menstruační kalíšek je bezpečný. Tyto závěry zcela korespondují s našimi dosavadními zkušenostmi. Proto můžeme s čistým svědomím napsat, že při dodržení základních hygienických doporučení je používání menstruačního kalíšku stejně bezpečné jako menstruačních vložek či tamponů.