menstruační chudoba

Menstruační chudoba je termín, který pojmenovává skutečnost, že některé ženy nemají prostředky na to, aby si koupily hygienické potřeby nutné pro důstojné zvládnutí menstruačního krvácení. Menstruační chudoba jde často ruku v ruce s menstruačním tabu - menstruace je v dané společnosti vnímána jako něco nečistého, nepříjemného, něco, o čem se nemluví. Obstarat si v takových podmínkách adekvátní menstruační potřeby je složité.

Možná se tomu těžko věří, ale menstruační chudoba není problém pouze rozvojových zemí. Pro ilustraci trocha statistiky: každý den menstruuje v celém světě asi 800 milionů žen. Z toho 500 milionů má omezený přístup k hygienickým potřebám. Průzkum provedený v roce 2017 ve Spojeném království ukázal, že 1 z 10 dívek si nemohla dovolit nákup menstruační hygieny, 1 dívka ze 7 musela poprosit kamarádku, aby jí půjčila vložku či tampon, 1 dívka z 10 byla nucená improvizovat (pomocí toaletního papíru, starého oblečení, novin...).

Jde tedy o globální problém sociální nerovnosti. V řadě zemí děvčata i ženy v době svých dnů zůstávají doma, nic jiného jim nezbývá. Dívky nejdou do školy, což je znevýhodňuje v oblasti vzdělávání. V některých zemích problém menstruační chudoby alespoň částečně řeší distribucí menstruační hygieny do škol. Jinde zvažují snížení sazby DPH na menstruační pomůcky, případně již sazbu snížili, jako například v Německu. Skotsko šlo ještě dál a od konce roku 2020 je první zemí na světě, která nabídla menstruační pomůcky zdarma všem, kdo je budou potřebovat. Předtím poskytovalo pomůcky zdarma ženám s nízkými příjmy.

Zakladatelka značky menstruačních kalhotek WUKA podporuje dívčí fotbalový tým

O sportu a nevhodných menstruačních pomůckách Ruby Raut ví docela dost. Sama kvůli tomu kdysi přestala sportovat. Zakladatelka britského start-upu WUKA, zaměřeného na udržitelné menstruační prádlo, je původem z Nepálu, kde menstruační krvácení uvrhalo dívky na několik dní do hanby a ponížení. Kromě toho - s odstřižky starých látek místo vložky, které nedržely a vypadávaly, se stejně moc sportovat nedalo. Generace mladých britských fotbalistek je na tom o poznání lépe.

Zefektivňuje stát boj s menstruační chudobou? Zařadit vložky do strategických hmotných zásob nestačí

Český stát nově zařazuje menstruační vložky jako další ze strategických položek do státních hmotných rezerv. Část těchto hygienických výrobků obdrží na konci listopadu potravinové banky. Loni avizované snížení DPH na menstruační pomůcky se však nekoná a k efektivnímu řešení menstruační chudoby, jaké představuje třeba distribuce menstruačních potřeb do škol, máme stále daleko.

Hygienické potřeby zdarma?

Ve Skotsku budou rozdávat menstruační potřeby zdarma! Už na jaře toto téma rozvířilo i české mediální vody a teď na podzim se téma vrací v plné síle, protože příslušný zákon 24. 11. jednomyslně schválil místní parlament. A náš premiér žádá ministryni financí, aby našla řešení, jak hygienické pomůcky poskytnout zdarma alespoň těm příjmově nejslabším.

Studie Green Paper a UNICEF

V loňském roce proběhlo setkání*, na kterém se odborníci z různých oborů věnovali tématu menstruace v širším kontextu. Výsledkem tohoto shromáždění je dokument Green Paper**. Ten popisuje pozadí třídenního shromáždění, klíčové debaty a také potřebné kroky k celkovému zlepšení situace. Rovněž UNICEF*** vyvinulo dokument navazující na toto téma. Zaměřovali se na dívky a jejich prožívání menstruace ve školách a také mimo ni.

Tanzanie obnovuje daň z hygienických potřeb

V článku Vysoká daň u menstruačních potřeb? jsme se věnovali tématu vysoké sazby DPH u menstruačních potřeb a protestům za jejich snížení. Vydejme se společně do Tanzanie a podívejme se na aktuální dění v této otázce.

Vysoká daň u menstruačních potřeb?

Skotský parlament nedávno uvolnil 5,2 milionů liber pro střední i vysoké školy, aby svým studentkám zajistil bezplatné menstruační hygienické pomůcky. Jak je to v jiných zemích a jak se tímto můžeme inspirovat my, české ženy?