Genderová rovnost má zpoždění. Ukončení patriarchátu vyžaduje peníze na stole

"Polovina lidstva nemůže na svá práva čekat celá staletí," píše ve zprávě k Mezinárodnímu dni žen 2024 António Guterres, generální tajemník OSN. Proč je pokrok v rovnosti mužů a žen je v ohrožení? A jak patriarchát ukončit?

 

Polovina lidstva nemůže na svá práva čekat celá staletí

Boj za práva žen za posledních padesát let je příběhem pokroku. Ženy a dívky bořily bariéry, odbourávaly stereotypy a dosáhly změn směrem ke spravedlivějšímu a rovnějšímu světu. Práva žen byla konečně uznána jako základní a univerzální lidská práva. Do škol po celém světě chodí o stovky milionů více dívek. A ženské lídryně proráží skleněné stropy.

Ženy - rovnost a práva jsou pro všechny stejná?
Mnohé se zlepšilo, ale jako ženy nyní čelíme novým výzvám. Boj za práva žen ještě neskončil.

Dosažený pokrok je ale v ohrožení. A od plné rovnosti zůstáváme na míle vzdáleni. Miliardy žen a dívek čelí marginalizaci, nespravedlnosti a diskriminaci, protože společnosti jsou dál formovány tisíciletou nadvládou mužů. Přetrvávající epidemie genderově podmíněného násilí je ostudou lidstva. Podle odhadů postupují více než čtyři miliony dívek každoročně mrzačení ženských pohlavních orgánů. Diskriminace žen a dívek je ve velké části světa stále legální. Někde ztěžuje ženám vlastnit majetek, jinde mužům umožňuje beztrestně znásilňovat své ženy.

Probíhající celosvětové krize – konflikty, klimatické katastrofy, chudoba nebo hlad – nejvíce dopadají na ženy a dívky. Ve všech regionech světa hladoví více žen než mužů. Ve vyspělých i rozvojových státech přitom pozorujeme nárůst odporu proti právům žen, včetně jejich sexuálních a reprodukčních práv.

Nové technologie, které mají velký potenciál odstraňovat nerovnosti, situaci také často zhoršují. Důvodem může být nerovný přístup žen, algoritmy se zakódovanými předsudky či misogynním násilím.

Při současném tempu vývoje dosáhneme plné právní rovnosti žen za nějakých 300 let. Podobně vzdálený je i konec dětských sňatků. Je to, upřímně řečeno, urážlivé. Polovina lidstva přece nemůže na svá práva čekat celá staletí! Potřebujeme rovnost hned. Závisí to na politických ambicích a na investování potřebným směrem. To je také tématem letošního Mezinárodního dne žen.

Potřebujeme veřejné i soukromé investice do programů, které ukončí násilí na ženách, zajistí důstojnou práci a podpoří začlenění a vedoucí postavení žen v oborech digitálních technologií, v procesech budování míru, v klimatické politice a ve všech odvětvích ekonomiky. Musíme také bezodkladně podpořit organizace bojující za práva žen, proti stereotypům a zastaralým kulturním normám. V současné době dostávají mizivých 0,1 % výdajů, které jsou určeny na mezinárodní rozvoj.

Téma investic se může zdát vzdálené každodenní realitě života žen. Ale zajištění stejných příležitostí ve vzdělávání pro dívky a chlapce se neobejde bez investic. Je nutné investovat do digitálního vzdělávání a rozvoje dovedností. Je třeba investovat do péče o děti a umožnit pečujícím, což jsou většinou matky, vykonávat placenou práci mimo domov. A je třeba investovat do budování inkluzivních společností s plnou účastí žen a dívek.

Dávat peníze na rovnost je správné, ale má to i finanční smysl. Podpora přístupu žen na formální trh práce posiluje ekonomiku, zvyšuje daňové příjmy a posiluje příležitosti pro všechny.

Zajištění investic do žen a dívek vyžaduje tři věci. Zaprvé, zlepšit dostupnost cenově přijatelných a dlouhodobých financí pro udržitelný rozvoj a řešit dluhovou krizi, která dusí ekonomiky mnohých rozvojových států. Jinak tyto státy jednoduše nebudou mít peníze na investice do žen a dívek. Potřebujeme okamžitá opatření, která uleví státům od neúnosné dluhové zátěže. V dlouhodobém horizontu musíme reformovat mezinárodní finanční architekturu a zajistit, aby mnohem lépe reagovala na potřeby rozvojových států.

Za druhé, státy musí zahrnout rovnost žen a dívek mezi priority a uznat, že rovnost není jen otázkou práv, ale i základem mírumilovných a prosperujících společností. To znamená, že vlády musí aktivně řešit diskriminaci, vynakládat prostředky na programy na podporu žen a dívek a zajistit, aby politiky, rozpočty a investice odpovídaly jejich potřebám.

Za třetí, musíme zvýšit počet žen ve vedoucích pozicích. Ty pak mohou pomoci stimulovat investice do příslušných politik a programů. Jsem hrdý na to, že od začátku mého působení v čele OSN jsme poprvé v historii dosáhli genderové parity ve vedení naší organizace.

Genderová rovnost má zpoždění. Ukončení patriarchátu vyžaduje peníze na stole. Není na co čekat.

António Guterres, generální tajemník OSN

Zdroj: https://osn.cz/mezinarodni-den-zen-polovina-lidstva-nemuze-na-sva-prava-cekat-cela-staleti/

Externí autorka
Autorka článku

Některé z našich článků popisují velmi intimní zkušenosti a proto jejich autorky nechtějí být pod textem podepsány. Jiné nám třeba přispějí jen jednou a proto u nás nemají svůj vlastní profil, ale pod článkem najdete jejich medailonek. Všechny takové příspěvky najdete pod tímto profilem. Pokud byste také ráda přispěla zajímavou zkušeností nebo svými znalostmi v oboru gynekologie, čínské medicíny, jógy apod., neváhejte a napište nám na info@kalisek.cz!

Články autorky

Doporučujeme také následující články

Mezinárodní den menstruace: Přijde vám DPH na menstruační pomůcky fér?

Mezinárodní den menstruace přináší nejen téma menstruačního zdraví, ale upozorňuje i na to, že pro mnoho žen představují dámské hygienické potřeby finanční zátěž. V různých zemích jsou také menstruační pomůcky různě zdaněny. Podívejte se na video od Lunette, které připomíná, že hygienické pomůcky by měly být základní věc, ne luxusní zboží.

Německý průzkum: Každá pátá dívka neví, co se s ní při první menstruaci děje

Třetina žen a dívek se cítí během menstruace nečistá a víc než pětina děvčat si nevěděla se svou první menstruací rady. Cítily se bezmocné a neměly žádnou menstruační pomůcku. Polovina žen v reprodukčním věku nemá menstruaci ráda. Mají muži pro své partnerky pochopení, nebo je kvůli menstruaci častují nevhodnými poznámkami? Je menstruace stále tabu a stigma? Německý průzkum "Zaostřeno na menstruaci" svými výsledky poněkud překvapil.

Krátký menstruační cyklus a dřívější příchod menopauzy? Souvislost naznačuje nová studie

Ženy, které mají menstruační cyklus dlouhý jen 25 dní či méně, mají dřívější nástup menopauzy. Naznačuje to nedávno zveřejněná americká studie. Ženy, jejichž cyklus byl krátký, měly ve středním věku vyšší celkovou hodnoticí stupnici menopauzálních příznaků ve srovnání s ženami s normální délkou menstruačního cyklu, za kterou se považuje 26 až 34 dní. "Bude důležité ověřit tato zjištění a porozumět tomuto potenciálnímu mechanismu," prohlásila prezidentka Severoamerické společnosti pro menopauzu.